Електрическа ос на сърцето

Най-голямата електрическа активност на вентрикуларния миокард се намира в периода на тяхното възбуждане. В този случай произтичащите електрически сили (вектор) заемат определено положение в челната плоскост на тялото, образувайки ъгъл  (изразено в градуси) спрямо хоризонталната нулева линия (I стандартно олово). Позицията на така наречената електрическа ос на сърцето (EOS) се определя от размера на зъбите на QRS комплекса в стандартните проводници, което позволява определянето на ъгъла и съответно позицията на електрическата ос на сърцето. Ъгълът  се счита за положителен, ако е разположен под хоризонталната линия и отрицателен, ако се намира по-горе. Този ъгъл може да се определи чрез геометрична конструкция в триъгълника на Айнтовен, като се знае величината на зъбите на комплекса QRS в два стандартни проводника. На практика се използват специални таблици за определяне на ъгъла (те определят алгебричната сума на зъбите на QRS комплекса в I и II стандартни проводници, а след това ъгълът се намира от таблицата). Има пет опции за местоположението на оста на сърцето: нормална, вертикална позиция (междинна между нормалната позиция и дясната граматика), дясно отклонение (десен грам), хоризонтална (междинна между нормалната позиция и лявата лемограма), ляво отклонение (лява лемограма).

Всичките пет варианта са схематично представени на фиг. 23-9.

Фиг.23-9.Вариант на електрическото отклонение на сърцето. Те се оценяват по размера на основните (най-високите амплитуди) зъби на QRS комплекса в I и III води. OL - дясна ръка, LR - лява ръка, LN - ляв крак.

 Нормограма (нормална позиция на EOS) се характеризира с ъгъл от + 30 ° до + 70 °. ЕКГ знаци:

Pre R вълна преобладава над S вълна във всички стандартни проводници;

 максимална R вълна в II стандартно олово;

 в aVL и aVF също преобладават зъбите на R, а в aVF обикновено е по-високо, отколкото в aVL.

 Вертикалното положение се характеризира с ъгъл от + 70 ° до + 90 °. ЕКГ знаци:

Am еднаква амплитуда на зъбите R в II и III стандартни проводници (или в олово III малко по-ниска, отколкото в II);

Wave R вълна в I стандартно олово с малък размер, но амплитудата му надвишава амплитудата на S вълната;

Complex QRS комплексът в aVF е положителен (преобладава високата R вълна), а в aVL - отрицателна (преобладава дълбоката S вълна).

 Закон. Отклонението на EOS вдясно (вдясно) е ъгъл над + 90 °. ЕКГ знаци:

Is R-вълната е максимална в III стандартното олово, в II и I води, тя постепенно намалява;

Complex QRS комплексът в първото олово е отрицателен (преобладава S вълна);

 в aVF, характерна е висока R-вълна, в aVL - дълбока S с малка R-вълна;

 Хоризонталното положение се характеризира с ъгъл от + 30 ° до 0 °. ЕКГ знаци:

Teeth R зъбите в I и II води са почти еднакви, или R вълна в I олово е малко по-висока;

 в III стандартно олово, R-вълната има малка амплитуда, S-вълната го надвишава (r-вълната се увеличава по време на вдъхновение);

 в aVL R-вълната е висока, но малко по-малка от S-вълната;

 в aVF R-вълната не е висока, но надвишава S-вълната.

 Levogram. Отклонението на EOS вляво (levogram) е ъгъл по-малък от 0 ° (до –90 °). ЕКГ знаци:

In R-вълната в оловото I превишава R-зъбите в II и III стандартните проводници;

Complex QRS комплексът в олово III е отрицателен (преобладава S вълната; понякога r вълната изцяло отсъства);

 в aVL, R-вълната е висока, почти равна или по-голяма от R-вълната в I стандартно олово;

 в aVF комплексът QRS напомня, че в III стандартното олово.

Какви проблеми ще покаже електрическата ос на сърцето

Полученият вектор на всички биоелектрически колебания на сърдечния мускул се нарича електрическа ос. Най-често тя съвпада с анатомичната. Този индикатор се използва в анализа на ЕКГ данните за оценка на преобладаването на една от частите на сърцето, което може да бъде индиректен признак на миокардна хипертрофия.

Прочетете в тази статия.

Нормална електрическа ос на сърцето

Посоката на оста на сърцето се изчислява в градуси. За да направите това, използвайте такова нещо като ъгъла алфа. Тя се формира от хоризонтална линия, която се провежда през електрическия център на сърцето. За да се определи, оста на първото ЕКГ олово се премества в центъра на Ейнтовен. Това е триъгълник, върховете на него са ръцете на разведените ръце и левия крак.

При здрав човек електрическата ос варира от 30 до 70 градуса. Това се дължи на факта, че лявата камера е по-развита от дясната, следователно от нея произлизат повече импулси. Това положение на сърцето се случва, когато нормостеничен физика, и ЕКГ се нарича нормаграма.

Препоръчваме ви да прочетете статията за това как да направите ЕКГ. От него ще научите за показанията, правилата на процедурата, дешифрирането на ЕКГ показателите.

И тук по-подробно, когато хората имат сърце вдясно.

Отклонения на позицията

Не винаги промяната на посоката на оста на сърцето върху електрокардиограмата е признак на патология. Следователно, за диагностициране на неговите отклонения имат спомагателна стойност и се използват за предварителното формулиране на заключението.

Надясно

Правото на грам (алфа 90-180) на ЕКГ се появява, когато масата на миокарда на дясната камера се увеличава. Следните заболявания причиняват това състояние:

 • хронична обструктивна белодробна болест;
 • бронхит;
 • бронхиална астма;
 • стесняване на ствола на белодробната артерия, митрален отвор;
 • непълно затваряне на трикуспидалните клапани;
 • недостатъчност на кръвообращението с конгестия в белите дробове;
 • кардиомиопатия;
 • спиране на преминаването на импулси (блокада) на левия крак на Гис;
 • белодробна тромбоза;
 • миокардит;
 • цироза на черния дроб.
Кардиомиопатията е една от причините за отклонението на оста на сърцето вдясно

Вляво

Често се случва левият смяна на електрическата ос (алфа от 0 до минус 90). Това води до хипертрофия на лявата камера. Това може да се дължи на следните условия:

 • хипертония или вторична хипертония (приблизително 90% от всички случаи);
 • аортна стеноза и коарктация, митрална и аортна недостатъчност;
 • нарушени проводими импулси в камерата;
 • излишък телесно тегло;
 • Професионални игри;
 • алкохолизъм и тютюнопушене;
 • атеросклероза.
Левокамерната хипертрофия причинява изместване на електрическата ос на сърцето наляво

Вертикално и хоризонтално отместване

При слабите хора сърцето се премества в изправено положение. Това се счита за вариант на нормата и не изисква корекция или допълнително изследване. Ъгълът на отклонение (алфа) е 70 - 90 градуса. Има и междинно, полу-вертикално положение на електрическата ос, което не е съпроводено с кардиологична патология.

За хиперстеника, т.е. мускулна, късолюбивите се характеризират с хоризонтална и полухоризонтална позиция с флуктуации на ъгъла на алфа в диапазона 0 - 30 градуса. Всички тези типове на оста на сърцето са свързани с физиологичните параметри.

Как да се определи чрез ЕКГ

За да се идентифицира позицията на оста, трябва да се изследват два проводника aVL и aVF. Те трябва да измерват вълната R. Обикновено амплитудата му е равна. Ако тя е висока в aVL и липсва в aVF, тогава позицията е хоризонтална, във вертикалната - обратното.

Отклонението на оста вляво ще бъде, ако R в първото стандартно олово е по-голямо от S в третата. Законовата програма - S1 превишава R3, а ако R2, R1, R3 са низходящи, то това е знак за нормограма. За по-подробно проучване използвайте специални таблици.

Допълнителни изследвания

Ако ЕКГ разкрива изместване на оста наляво или надясно, след това за изясняване на диагнозата, използвайте такива допълнителни методи за изследване:

 • стрес тестове - велоергометрия, тест за бягаща пътека показва толерантност към упражнения и латентна исхемия на миокарда;
 • Холтер мониторинг - разкрива нарушения на ритъма и проводимостта, огнища на ниско кръвоснабдяване на сърдечния мускул, които не могат да бъдат открити чрез рутинна диагностика;
 • Ултразвук на сърцето - помага за идентифициране на сърдечни дефекти и степента на обратен кръвоток, тежестта на хипертрофията на камерите;
 • Рентгенография на гръдния кош се използва за изследване на белодробните полета, състоянието на бронхите, структурата на големите съдове и конфигурацията на сърдечната сянка.

Вижте видеото за дефиницията на електрическата ос на сърцето:

Колко опасно е детето?

При децата, от момента на раждането до третия месец, оста на сърцето се измества надясно. Средно, алфа ъгълът се доближава до 150 градуса. Това е така, защото дясната камера в размер и активност преобладава над лявата. Тогава, с една година, оста достига 90 градуса. В този случай настъпват такива промени:

 • изкривяване на сърцето;
 • намаляване на контактната област на дясната камера и гръдния кош;
 • увеличаване на масата на лявото сърце;
 • преход от грамограма към нормограма;
 • намаляване на S1 с увеличаване на S3;
 • увеличение на R1 и намаляване на R3.

При деца след две години нормалното положение на електрическата ос на сърцето се записва предимно на ЕКГ. Но дори и отклонение в дясно, вертикално или хоризонтално положение, както и междинните опции не дават право да се постави диагноза.

Какво заплашва за възрастните

Само по себе си отклонението на електрическата ос не може да се счита за болест. При анализа на електрокардиограмата се вземат под внимание и сърдечният ритъм, състоянието на контрактилната функция, проводимостта на електрическите импулси, наличието на исхемия или миокардна хипертрофия.

Ако има само патологичен ъгъл алфа и не са открити други прояви на ЕКГ, пациентът не изпитва затруднено дишане, пулсът и налягането са нормални, тогава не се изискват допълнителни действия. Това се дължи на анатомичната характеристика.

По-неблагоприятен знак е законната програма за заболявания на белите дробове, както и левоврам, съчетан с хипертония. В тези случаи степента на прогресиране на основната патология може да се прецени по изместване на оста на сърцето. Ако диагнозата е неизвестна и има значително отклонение на оста с кардиологични симптоми, тогава пациентът трябва да бъде напълно проучен, за да се установи причината за това явление.

Препоръчваме ви да прочетете статията за дефекта на предсърдната преграда. От него ще научите за причините за развитието на патологията, симптомите, методите за диагностика и операцията.

И тук повече за блокадата на свръзката на Неговата.

Преместването на електрическата ос може да бъде наляво и надясно, в зависимост от това каква е активността на камерите на сърцето. Такива промени на ЕКГ са индиректен признак на миокардна хипертрофия и се разглеждат във връзка с други показатели. Ако има оплаквания за работата на сърцето, е необходимо допълнително изследване. При по-малки деца, грамограмата е физиологично състояние, което не изисква намеса.

Разкритата блокада на разклонения блок показва много отклонения в работата на миокарда. Тя е дясна и лява, пълна и непълна, на клони, на преден клон. Какво е опасна блокада при възрастни и деца? Какво представляват ЕКГ признаците и лечението?

Правилата, като ЕКГ, са доста прости. Декодирането на показателите при възрастни се различава от това при нормални при деца и по време на бременност. Колко често можете да правите ЕКГ? Как да се подготвим, включително жените. Мога ли да правя с настинки и кашлица?

Определете Т вълната на ЕКГ, за да идентифицирате патологиите на сърдечната дейност. То може да бъде отрицателно, високо, двуфазно, сплескано, плоско, намалено, и също така да показва депресия на коронарната вълна на Т. Промените могат да бъдат в сегментите ST, ST-T, QT. Какво е редуване, несъответствие, липсващ, двойно зъбен зъб.

Разгледайте сърцето е необходимо при различни обстоятелства, включително и след 1 година. Нормата на ЕКГ при децата се различава от възрастните. Как да направим ЕКГ за деца, декодиращи индикатори? Как да се подготвим? Колко често можете да правите и какво да правите, ако детето се страхува?

В резултат на повишен стрес на сърцето, може да се развие дясна вентрикуларна хипертрофия както при възрастни, така и при деца. На ЕКГ се забелязват признаци. Също така може да има комбинирана хипертрофия - дясна и лява камера, дясно предсърдие и вентрикула. Във всеки случай индивидуално се решава как да се лекува патологията.

Пациентите, които са изправени пред сърдечни проблеми, се интересуват дали данните за ЕКГ показват точен миокардит. Симптомите и промените ще бъдат видими за опитен диагностик, но могат да бъдат предписани и други тестове, например ЕКГ CG

Интравентрикуларната проводимост на сърцето се определя чрез индикации върху ЕКГ. Причините за локални, лаконични разстройства при деца, юноши и възрастни са различни. Каква роля играе ВПС?

Лечението под формата на операция може да бъде единственият шанс за пациенти с дефект в междинната преграда. Тя може да бъде вроден дефект при новороденото, проявен при деца и възрастни, вторичен. Понякога има самостоятелно затваряне.

Доста необичаен векторкардиографски метод не се използва толкова често. Концепцията означава прехвърляне на работата на сърцето към самолета. Лекарят преценява специалните примки.

Електрическата ос на сърцето (EOS): същността, нормата на позицията и нарушението

Електрическата ос на сърцето (EOS) е термин, използван в кардиологията и функционалната диагностика, отразяващ електрическите процеси, протичащи в сърцето.

Посоката на електрическата ос на сърцето показва общото количество биоелектрични промени, които се появяват в сърдечния мускул с всяка контракция. Сърцето е триизмерен орган и за да изчисли посоката на EOS, кардиолозите представляват гърдите под формата на координатна система.

Когато се отстрани ЕКГ, всеки електрод регистрира биоелектрично възбуждане, което се случва в определена част от миокарда. Ако проектираме електродите върху конвенционална координатна система, тогава можем да изчислим и ъгъла на електрическата ос, който ще бъде разположен там, където електрическите процеси са най-силни.

Проводима система на сърцето и защо е важно да се определи EOS?

Проводимата система на сърцето е част от сърдечния мускул, състояща се от така наречените атипични мускулни влакна. Тези влакна са добре иннервирани и осигуряват едновременно свиване на органа.

Свиването на миокарда започва с появата на електрически импулс в синусовия възел (поради което правилният ритъм на здравото сърце се нарича синус). От синусовия възел импулсът на електрическо възбуждане преминава към атриовентрикуларния възел и по-нататък по неговото снопче. Този сноп преминава в интервентрикуларната преграда, където се разделя на дясно, към дясната камера и левия крак. Левият крак на снопчето Му е разделен на два клона, преден и заден. Предният клон е разположен в предния интервентрикуларен септум, в антеролатералната стена на лявата камера. Задният клон на левия крак на снопчето His е разположен в средната и долната трета на интервентрикуларната преграда, постолатералната и долната стена на лявата камера. Можем да кажем, че задният клон е леко отляво на предната част.

Системата на миокардна проводимост е мощен източник на електрически импулси, което означава, че електрическите промени, предшестващи сърдечната дейност, се появяват първо в сърцето. С нарушения в тази система електрическата ос на сърцето може значително да промени позицията си, както ще бъде обсъдено по-късно.

Варианти на позицията на електрическата ос на сърцето при здрави хора

Масата на сърдечния мускул на лявата камера е обикновено много по-голяма от масата на дясната камера. По този начин електрическите процеси, протичащи в лявата камера, са напълно по-силни и EOS ще бъде насочен към него. Ако проектирате позицията на сърцето в координатната система, то лявата камера ще бъде в областта на +30 + 70 градуса. Това ще бъде нормалната позиция на оста. Въпреки това, в зависимост от индивидуалните анатомични особености и физика, позицията на EOS при здрави хора варира от 0 до +90 градуса:

 • По този начин вертикалната позиция ще бъде EOS в диапазона от + 70 до +90 градуса. Тази позиция на оста на сърцето се намира във високи, тънки хора - астеников.
 • Хоризонталното положение на EOS е по-често срещано при ниски, набиваеми хора с широк гръден кош - хиперстеника, а стойността му варира от 0 до + 30 градуса.

Структурните особености на всеки човек са много индивидуални, почти не се срещат чисти астеники или хиперстеники, по-често те са междинни видове, следователно електрическата ос може да има междинна стойност (полу-хоризонтална и полу-вертикална).

Всичките пет позиции (нормални, хоризонтални, полухоризонтални, вертикални и полу-вертикални) се откриват при здрави хора и не са патологични.

Така в заключението на ЕКГ абсолютно здрав човек може да каже: „EOS е вертикален, синусов ритъм, сърдечната честота е 78 на минута”, което е вариант на нормата.

Завъртанията на сърцето около надлъжната ос помагат да се определи положението на органа в пространството и в някои случаи са допълнителен параметър при диагностицирането на заболявания.

Определението за "завъртане на електрическата ос на сърцето около оста" може да се намери в описанията на електрокардиограмите и не е нещо опасно.

Кога може да се говори за сърдечни заболявания?

Самата позиция на EOS не е диагноза. Въпреки това, съществуват редица заболявания, при които има промяна в оста на сърцето. Значителни промени в позицията на водещия EOS:

Отклонения EOS наляво

По този начин, отклонението на електрическата ос на сърцето в ляво може да показва левокамерна хипертрофия (LVH), т.е. увеличаване на размера му, което също не е самостоятелно заболяване, но може да означава претоварване на лявата камера. Това състояние често се среща при продължителна артериална хипертония и е свързано със значителна съдова резистентност към кръвния поток, в резултат на което лявата камера трябва да се свива с по-голяма сила, мускулната маса на камерата се увеличава, което води до хипертрофия. Коронарната болест на сърцето, хроничната сърдечна недостатъчност, кардиомиопатията също причиняват хипертрофия на лявата камера.

хипертрофични промени в миокарда на лявата камера - най-честата причина за отклонение на EOS наляво

В допълнение, LVH се развива, когато апаратът на левия вентрикуларен клапан е засегнат. Това състояние се дължи на стеноза на устата на аортата, при която изтичането на кръв от левия вентрикул е трудно, недостатъчност на аортната клапа, когато част от кръвта се връща в лявата камера, претоварвайки я с обем.

Тези дефекти могат да бъдат вродени или придобити. Най-често придобитите сърдечни дефекти са резултат от ревматична треска. Левокамерната хипертрофия се открива при професионални спортисти. В този случай е необходимо да се консултирате с висококвалифициран спортен лекар, за да се определи възможността за продължаване на спортните дейности.

Също така, EOS се отхвърля наляво за нарушения на интравентрикуларната проводимост и различни сърдечни блокове. Имейл за отхвърляне оста на сърцето в ляво заедно с редица други ЕКГ признаци е един от показателите на блокадата на предния клон на левия крак на снопа на Него.

Отклонения EOS права

Преместването на електрическата ос на сърцето вдясно може да показва хипертрофия на дясната камера (HPV). Кръвта от дясната камера влиза в белите дробове, където се обогатява с кислород. Хронични респираторни заболявания, свързани с белодробна хипертония, като бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест с продължителна продължителност причиняват хипертрофия. Хипертрофията на дясната камера се причинява от стеноза на белодробната артерия и недостатъчност на трикуспидалната клапа. Както при лявата камера, HPV се причинява от коронарна болест на сърцето, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии. Отклонението на EOS в дясно се случва с пълна блокада на задния клон на левия крак на снопчето His.

Какво да направите, ако EOS компенсира се открие на кардиограмата?

Нито една от горепосочените диагнози не може да бъде зададена само въз основа на EOS офсет. Позицията на оста е само допълнителен индикатор при диагностицирането на заболяването. Когато отклонението на оста на сърцето, извън границите на нормалните стойности (от 0 до +90 градуса), е необходимо да се консултирате с кардиолог и редица изследвания.

И все пак, основната причина за EOS отклонение е миокардна хипертрофия. Диагнозата хипертрофия на една или друга секция на сърцето може да се направи според резултатите от ултразвуково изследване. Всяко заболяване, водещо до промяна в оста на сърцето, е придружено от редица клинични признаци и изисква допълнително изследване. Ситуацията трябва да бъде тревожна, когато с предшестващата позиция на EOS има рязко отклонение на ЕКГ. В този случай отклонението най-вероятно показва появата на блокада.

Само по себе си, изместването на електрическата ос на сърцето не се нуждае от лечение, то се отнася за електрокардиологични признаци и изисква, на първо място, да открие причината за възникването. Само кардиолог може да определи необходимостта от лечение.

Позицията на електрическата ос на сърцето, нейните норми и отклонения

Сърдечните патологии са едни от най-трудните за диагностициране, така че се използва цяла гама от методи за тяхното идентифициране. Най-честият и прост метод е да се извърши електрокардиограма (ЕКГ). Един от важните показатели на изследването е електрическата ос на сърцето (EOS).

Проводима система и EOS

Сърцето се състои не само от типични мускулни клетки, които са отговорни за неговото свиване. Структурата на миокарда включва специфични мускулни влакна, които са способни да генерират и разпределят нервните импулси. Поради тяхното присъствие, сърцето може да се свие.

Всички тези специфични влакна са част от проводящата система - сърдечния комплекс, който осигурява възбудимостта и автономната активност на миокарда. Сърдечната проводима система (PSS) се състои от 3 основни образувания, които са взаимосвързани и осигуряват координирано намаляване на всички миокардни области.

Обикновено в синоатриалния възел възниква пулс - първоначалното формиране на MSS. След това пулсовата вълна се разпространява през влакната и достига до предсърдиевия възел. По-нататъшно нервно възбуждане се разпространява към вентрикулите по снопа на Неговата и неговите крака. По този начин PSS осигурява разпространението на нервните импулси във всички части на сърдечния мускул. Това води до координирано сърцебиене.

EOS е проекция на вектор, който отразява всички електрически процеси, протичащи в миокарда. Според този показател е възможно да се преценят промените от който и да е компонент на миокардната система. Позицията на EOS може да варира в зависимост от нивото на лезията.

Позицията е нормална

EOS е индикатор, който се определя при дешифриране на електрокардиограма. Ако се определи отклонението на този показател, това показва наличието на патология. Има няколко опции за нормалната позиция на EOS.

Позицията се определя от ъгъла на алфа. Тя се формира от посоката на вектора и оста I на оловото. Ъгълът алфа се определя от специална таблица. За това трябва да определите 2 показателя - сумата от всички зъби на QRS в I и III води.

Хоризонталното положение на EOS е вариант на нормата. Този вариант често се среща при хора с хиперстенична конституция. Гърдите при такива хора са широки, имат по-малка височина. Съответно, сърцето се намира в гръдната кухина по-хоризонтално. Това е характеристика на структурата на тялото и не показва наличие на патологични промени. Можете да определите хоризонталната позиция от ъгъла алфа. При тази опция стойността му ще бъде в диапазона от 0 до +30.

Вертикалната позиция на EOS важи и за физиологичните варианти. В този случай стойността на алфа ъгъла варира от +70 до +90. Вертикалната позиция на сърцето се определя при хора с астенична структура на тялото. Гърдите им са тесни, високи, така че сърцето се намира по-вертикално. Патологични такова споразумение не се счита, и за здравето не застрашава нищо. Хоризонталната позиция също е индивидуална характеристика на човека.

Междинно. В структурата на човешкото тяло са редки опции на границата, т.е. чисто вертикална или хоризонтална позиция. Най-често се идентифицират междинни варианти, т.е. полу-хоризонтални или полу-вертикални. Такива варианти също са физиологични и не показват наличие на патология. Ъгълът а се определя в диапазона от +30 до +70.

Причини за преместване

EAS отклонение не е отделна болест или патологичен синдром. Въпреки това, този симптом може да показва патология на сърдечно-съдовата система. Ако се установи компенсиране на EOS в която и да е посока, трябва да се извърши изследване, което често включва използването на други допълнителни методи освен електрокардиография.

EOS може да се отклонява както отляво, така и отдясно. Въз основа на отклонението се определят възможните причини и последствия в зависимост от основното заболяване.

Вляво

Отклонението на EOS от ляво на ЕКГ се определя от ъгъла α. В този случай индексът варира от 0 до -90. Осевата ос вляво е патология и изисква допълнително изследване. Основната причина за EOS отклонение е хипертрофията на лявото сърце, по-специално хипертрофия на лявата камера. Това състояние не е отделна патология и се среща при много заболявания на сърдечно-съдовата система.

Често отклонението на EOS от лявата страна е знак за продължително повишаване на кръвното налягане, например при хипертония или вторична артериална хипертония. В този случай, хипертрофията на лявата част на сърцето развива компенсаторно, в отговор на повишаване на налягането в аортата. Колкото по-високо е налягането в аортата, толкова по-силно лявата камера трябва да прокара кръвта. С течение на времето се увеличава масата на миокарда, развива се хипертрофия. На ЕКГ това се проявява чрез отклонение на EOS.

Друго заболяване, при което има промяна в EOS, е кардиомиопатия. Независимо от причината, миокардно увреждане се наблюдава при кардиомиопатия, в някои случаи се проявява като хипертрофия.

Ако се открие отклонение по оста от лявата страна, трябва да се оценят други индикатори на ЕКГ. В бъдеще може да се наложи да се консултирате с кардиолог, използването на допълнителни изследвания, като ехокардиография. Последиците зависят от основното заболяване. В някои случаи отклонението на EOS не е съпроводено с патологични промени и не представлява опасност за живота.

Надясно

Отклонението вдясно е патологично и може да е индикация за увреждане на миокарда. Такива промени на ЕКГ възникват главно поради поражението на дясното сърце. Причината може да са различни заболявания на миокарда, сърдечни дефекти и големи съдове, патологията на дихателната система.

Често, отместването на осите в дясно се дължи на хронични заболявания на белодробната тъкан. В резултат на продължителна белодробна хипертония, миокардната хипертрофия се развива компенсаторно. Разширете дясното сърце, предимно дясната камера.

Преместването на оста на дясната страна може да означава остра декомпенсация на дихателната активност. Например, такъв признак е характерен за белодробния тромбоемболизъм (РЕ). Електрическата ос също може да се измести поради разстройство на сърдечния ритъм. Най-честата причина е блокадата на десния сноп от Него.

При разкриване на този знак на ЕКГ е необходимо допълнително изследване. Използват се различни инструментални и лабораторни методи за изследване на причината. За тази цел се определя ежедневно ЕКГ мониторинг, стрес тестове - това ще ви позволи да установите дали промените на електрокардиограмата са функционални или необратими.

За да се определи наличието на лезии на сърцето или белите дробове, предписва рентгенография на гръдните органи. На рентгеновото изображение можете да видите увеличаване на размера на сърцето, признаци на белодробна хипертония. Освен това е предписана ехокардиография - метод, който позволява да се оцени състоянието на сърцето и степента на дисфункция.

Прогнозата за откриване на отклонение на оста варира в зависимост от първоначалното състояние. В някои случаи резултатът е благоприятен: ако други изследвания не са разкрили патология, не се изисква лекарствена намеса. Ако има патологични признаци на белодробна хипертония, белодробна емболия, аритмии, кардиомиопатия, основното заболяване трябва да се лекува.

Електрически импулси на ЕКГ, транскрипт

Електрокардиографията е метод на допълнителни изследвания, който отразява електрическите процеси, протичащи в миокарда. В допълнение към EOS на ЕКГ, можете да оцените и други показатели.

На първо място, върху електрокардиограмата се оценяват зъбите, сегментите и интервалите. Важно е да се знае не само нормалните показатели, но и това, което те показват, т.е. тяхното декодиране.

 1. Зъб R. Показва състоянието на Atria. Продължителността на вълната Р се оценява, обикновено тя е по-малка от 0,1 s.
 2. PQ интервал. Отразява забавянето на скоростта на електрическия импулс в атриовентрикуларния възел. Важен показател е неговата продължителност, в норма - не повече от 0,2 s.
 3. QRS комплекс. Отразява свиването на вентрикулите. Оценете не само продължителността на целия комплекс, но и отделните зъби. Продължителността на комплекса не трябва да надвишава 0.1 s. Важен елемент е вълната R - оценяват се нейната продължителност и амплитуда.
 4. ST сегмент. Отразява фазата на реполяризация. Следователно, индикаторът може да се прецени за наличието или отсъствието на исхемия. Оценете местоположението му спрямо контура (по-високо или по-ниско).

В допълнение към анализирането на отделните зъби и интервали, ЕКГ декодирането включва и определяне на източника на възбуда, точността и честотата на ритъма, както и оценката на проводимостта и ритъма.

EOS е важен показател, който се определя при дешифриране на електрокардиограма. Офсетовата ос често показва наличието на патология на сърцето. Но с помощта на този показател е невъзможно да се разграничат болестите. За това трябва да използвате други, по-специфични, изследвания.

Стойността и причините за вертикалната позиция на EOS

Концепцията за електрическата ос се използва в кардиологията за идентифициране на сърдечните патологии. Вертикалната позиция на EOS може да показва нарушения на функцията на проводящата система, която включва синусовия възел, снопа на Hiss, атриовентрикуларния възел и влакна. Тези елементи предават електрически импулси и сърдечният мускул работи в системата.

Определяне на позицията на ЕКГ ЕОС

Най-простият метод за диагностика осигурява бързи резултати, но не съдържа точна информация. Тя позволява само груба оценка на ситуацията и подозрение за възможни патологии.

Следните показатели са взети под внимание върху касетата на ЕКГ:

 • R зъбите имат най-голяма височина във втория олово. Това показва нормално ниво на EOS.
 • Зъбите са по-високи в първото олово - в този случай електрическата ос на сърцето е хоризонтална.
 • Ако най-високата R в третата олово, тогава EOS се счита вертикална.

Често такива повърхностни изследвания не са достатъчни. За да идентифицирате пълната картина, използвайки по-точен метод. Резултатът му се установява по специални схеми, извършват се определени изчисления.

За да се направи това, всички показатели за положителни и отрицателни зъби на камерния комплекс се сумират. Вземат се предвид само първата и третата позиция. Техният размер се измерва в милиметри, след което се открива общата сума. Зъбите под линията ще имат индикатори със знак "-".

След изчисляване на размера на зъбите и техните количества в два проводника, резултатите се сравняват в таблицата. Необходимата точка на пресичане се намира - това е индикатор за алфа ъгъла, с който се определя позицията на EOS.

Какво означава разположението на вертикалната ос?

Най-често идентифицираните аномалии в EOS са вариант на нормата и възникват поради индивидуалните характеристики на човешката анатомия. Но има случаи, когато разселването е твърде голямо - това може да означава болести, включително:

 • белодробна хипертония;
 • стеноза на белодробния ствол;
 • патология на предсърдната преграда;
 • исхемия на сърцето.

Стенозата се определя на електрокардиограма вследствие на миокардна хипертрофия. И вродената форма, и придобитото се разкриват. В първия случай диагнозата може да се постави дори в ранна детска възраст, когато се провежда първата ЕКГ.

Дефектите в предсърдния преграда причиняват вертикалната позиция на EOS. Това се случва с достатъчно голяма дупка.

По време на исхемията на заболяването, луменът на коронарните артерии се стеснява, поради което има недостатъчно кръвоснабдяване на миокарда. При тежка форма има риск от патология, която да доведе до инфаркт.

Как е нормално EOS

Електрическата ос на сърцето може да има една от трите подредби:

 • хоризонтално - най-често при затлъстели хора;
 • вертикално - нормално за пациенти с астенично физическо състояние;
 • нормално - при хора с нормална структура на тялото.

Всички тези варианти не предизвикват загриженост, ако тяхното отклонение не е голямо, не е придружено от симптоми, а резултатите от ЕКГ не показват патологии. В този случай няма заплахи за здравето, не е необходимо лечение.

Нормалното разположение трябва да бъде в рамките на + 30... + 90 градуса с синусов ритъм.

Ако се установи рязко отклонение отдясно или наляво, това може да означава наличие на болестта. В такива случаи пациентът се насочва за допълнителни медицински прегледи.

Какво е опасно компенсира

Вертикалната позиция на самия EOS не е диагноза, а по-скоро се отнася до индивидуалните особености. Но ако оста се измести значително - това е тревожен сигнал, който може да означава болести:

 • хронична сърдечна недостатъчност;
 • вродени аномалии на сърцето;
 • кардиомиопатия.

Ако има болести, тогава ЕКГ показателите не са единственият знак. Обикновено има специфични симптоми - скокове на кръвното налягане, нарушение на ритъма, което се проявява чрез увеличаване на по-ниското налягане.

Отместването на оста на сърцето наляво

Най-често такова отклонение придружава хипертрофия на лявата камера, при което тя се увеличава по размер. Това най-често се дължи на напредналата форма на хипертония.

Поради факта, че в съдовата система има постоянно съпротивление на кръвния поток, е необходима вентрикула, за да прокара кръвта с повече сила.

За да направите това, има по-интензивни контракции на сърцето, което води до претоварване. Мускулната маса на камерата расте, настъпва хипертрофия.

Хроничната исхемия и сърдечната недостатъчност също водят до хипертрофия. Патологичните промени в миокарда са най-честата причина за неправилно откриване на EOS.

Заболяването може също да причини неизправност на клапаните на лявата камера. Те се провокират от стеноза на аортния отвор, който е съпроводен от запушване на кръв, както и патология на аортната клапа, предизвикваща връщането на част от кръвта и претоварване.

Всички тези патологии са вродени и придобити. Ако с времето се появиха сърдечни дефекти, те биха могли да бъдат причинени от ревматична треска. Често хипертрофията на лявата камера се открива при хора, които се занимават професионално със спорта. В този случай може да има въпрос за спиране от обучение, за решаване на което е необходим изпит от висококвалифициран спортен лекар.

Отклонението на оста на сърцето в ляво се открива в присъствието на сърдечен блок, т.е. нарушение на провеждането на импулси. Левото изместване на EOS е един от признаците на патологията на снопчето His, което е отговорно за свиването на лявата камера.

Осевата ос права

Тази ориентация често показва хипертрофия на дясната камера, кръвта от която се изпраща в белите дробове за обогатяване с кислород. Патологиите могат да бъдат причинени от хронични заболявания като обструктивна болест и бронхиална астма, белодробна артериална стеноза и клапна патология.

Както в случая с лявата камера на сърцето, правилната хипертрофия може да бъде причинена от исхемия, кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност.

Друга причина за отклонение в дясно е блокадата на левия сноп от снопа Му, което води до смущения в сърдечния ритъм.

Вертикалната позиция на оста при бременни жени и деца

По време на бременност EOS рядко става изправен. Това се дължи на физиологичните характеристики на тялото на жена, носеща бебе. Матката непрекъснато се увеличава, като по този начин започва да засяга други вътрешни органи. Поради това EOS се измества в повечето случаи в хоризонтална посока.

Ако ЕКГ показва вертикално положение на оста, пациентът ще се нуждае от допълнително изследване. Причината може да бъде сърдечна болест.

При деца това настаняване обикновено се дължи на възрастови характеристики. Когато стареят, тялото придобива правилната структура и след пълното образуване електрическата ос на сърцето става нормална. В някои случаи тя остава вертикална поради индивидуалните характеристики на структурата на организма.

Само острата дясна или лява пристрастие може да предупреди за патологии, най-вероятно вродени. В този случай детето ще трябва да продължи прегледа, за да определи истинската причина за отхвърлянето и диагнозата на EOS, след което ще бъде предписано лечение. Само по себе си, позицията на оста не е основа за определяне на точната патология или нейното отсъствие.

Позиция на сърдечната ос на Ecg

В тази версия ще се спра накратко върху тези въпроси. С следващите издания ще започнем да изучаваме патология.

Също така, предишни издания и материали за по-задълбочено проучване на ЕКГ могат да бъдат намерени в раздела "Статии и видео уроци по ЕКГ декодиране".

1. Какво е полученият вектор?

Електрическата ос и електрическото положение на сърцето са неразривно свързани с концепцията за получената векторна вентрикуларна възбуда в челната плоскост.

Полученият вентрикуларен вектор на възбуждане е сумата от три моментни вектори на възбуждане: междувентрикуларната преграда, върхът и основата на сърцето.
Този вектор има определена насоченост в пространството, която ние интерпретираме в три равнини: фронтална, хоризонтална и сагитална. Във всяка от тях полученият вектор има своя собствена проекция.

2. Каква е електрическата ос на сърцето?

Електрическата ос на сърцето е проекция на получената векторна вентрикуларна възбуждане във фронталната равнина.

Електрическата ос на сърцето може да се отклони от своето нормално положение или наляво или надясно. Точното отклонение на електрическата ос на сърцето се определя от ъгъла алфа (а).

3. Какъв е ъгълът на алфа?

Мислено поставете получения вектор на възбуждане на вентрикулите в триъгълника на Ейнтовен. Гол, образуван от посоката на получения вектор и ос I на стандартното олово, е желаният ъгъл алфа.

Величината на ъгъла алфа се намира на специални таблици или диаграми, като предварително е определена на електрокардиограмата алгебричната сума на зъбите на вентрикуларния комплекс (Q + R + S) в I и III стандартни проводници.

Лесно е да се намери алгебричната сума на зъбите на вентрикуларния комплекс: размерът на всеки зъб на един вентрикуларен QRS комплекс се измерва в милиметри, като се има предвид, че зъбите Q и S имат знак минус (-), тъй като те са под изоелектричната линия, а R вълна е плюс (+ ). Ако липсва зъб на електрокардиограма, неговата стойност е равна на нула (0).

Освен това, сравнявайки алгебричната сума на зъбите, открити за I и III стандартни проводници, стойността на ъгъла алфа се определя от таблицата. В нашия случай тя е равна на минус 70 °.

Ако алфа ъгълът е в диапазона от 50-70 °, се казва, че електрическата ос на сърцето е в нормално положение (електрическата ос на сърцето не се отклонява) или нормограмата. Когато електрическата ос на сърцето се отклонява надясно, ъгълът алфа ще бъде определен в рамките на 70-90 °. В ежедневието такава позиция на електрическата ос на сърцето се нарича грамограф.

Ако алфа ъгълът е по-голям от 90 ° (например, 97 °), се счита, че на тази ЕКГ се извършва блокада на задния клон на левия крак на снопа Му.
Дефиниране на ъгъла на алфа в диапазона от 50-0 ° се казва за отклонението на електрическата ос на сърцето в ляво, или за левоврама.
Промяната на алфа ъгъла в рамките на 0 - минус 30 ° показва рязко отклонение на електрическата ос на сърцето вляво или, с други думи, остър левоврам.
И накрая, ако стойността на ъгъла алфа е по-малка от минус 30 ° (например, минус 45 °) - те казват за блокадата на предния клон на левия сноп от Него.

Определянето на отклонението на електрическата ос на сърцето от ъгъла алфа с помощта на таблици и диаграми се извършва главно от лекари от службите за функционална диагностика, където съответните таблици и графики са винаги под ръка.
Възможно е обаче да се определи отклонението на електрическата ос на сърцето без необходимите таблици.

В този случай отклонението на електрическата ос се установява чрез анализиране на R и S зъбите в I и III стандартни изводи. В същото време, концепцията за алгебрична сума на зъбите на вентрикуларния комплекс се заменя с концепцията за "дефиниране на зъб" на комплекса QRS, визуално съвпадаща с R и S зъбите по абсолютна стойност.Те казват, че R-типът вентрикуларния комплекс е по-висок. Напротив, в "вентрикуларен комплекс от S-тип" определящият зъб на QRS комплекса е зъбът на S.

Ако на електрокардиограмата в I стандартното олово, вентрикуларният комплекс е представен от R-тип, а QRS комплексът в III стандартния олово е S-тип, тогава в този случай електрическата ос на сърцето се отхвърля наляво (levogram). Схематично това условие е записано като RI-SIII.

Напротив, ако в I стандартно олово имаме S-тип вентрикуларен комплекс и в олово III R-тип QRS комплекс, то електрическата ос на сърцето се отхвърля надясно (десен грам).
Опростено, това условие е записано като SI-RIII.

Полученият вектор на възбуждане на камерите се намира нормално в челната плоскост, така че неговата посока съвпада с посоката на оста II на стандартното олово.

Фигурата показва, че амплитудата на R-вълната в II стандартното олово е най-голяма. От своя страна, R-вълната в I стандартното олово надвишава RIII-вълната. При това условие, съотношението на зъбите R в различните стандартни води, имаме нормалната позиция на електрическата ос на сърцето (електрическата ос на сърцето не се отхвърля). Кратко описание на това условие - RII> RI> RIII.

4. Каква е електрическата позиция на сърцето?

Близо до електрическата ос на сърцето е концепцията за електрическото положение на сърцето. Под електрическото положение на сърцето се посочва посоката на получения вектор на възбуждане на вентрикули по отношение на оста I на стандартното олово, като се приема, че линията на хоризонта.

Има вертикално положение на получения вектор по отношение на оста I на стандартното олово, наричайки го вертикалната електрическа позиция на сърцето, а хоризонталното положение на вектора е хоризонталното електрическо положение на сърцето.

Има също така и основното (междинно) електрическо положение на сърцето, полу-хоризонтално и полу-вертикално. Фигурата показва всички позиции на получения вектор и съответните електрически положения на сърцето.

За тази цел се анализира съотношението на амплитудата на зъбите К на вентрикуларния комплекс при еднополюсни води aVL и aVF, като се имат предвид особеностите на графичното представяне на получения вектор от записващия електрод (фиг. 18-21).

Изводите от това издание на бюлетина “Учене ЕКГ стъпка по стъпка е лесно!”:

1. Електрическата ос на сърцето е проекцията на получения вектор във фронталната равнина.

2. Електрическата ос на сърцето е в състояние да се отклони от своето нормално положение надясно или наляво.

3. Възможно е да се определи отклонението на електрическата ос на сърцето чрез измерване на ъгъла алфа.

4. Определете отклонението на електрическата ос на сърцето може да бъде визуално.
RI-SSH levocardiogram
RII> RI> RIII нормаграма
Закон SI-RIII

5. Електрическото положение на сърцето е положението на получения в резултат вектор на вентрикуларна възбуда по отношение на оста си I на стандартното олово.

6. На ЕКГ, електрическото положение на сърцето се определя от амплитудата на R вълната, като се сравнява в води aVL и aVF.

7. Разграничават се следните електрически положения на сърцето:

Заключение.

Всичко, от което се нуждаете за изучаване на ЕКГ декодиране, определяне на електрическата ос на сърцето, можете да намерите в раздела на сайта: "Всичко за изучаване на ЕКГ декодирането". В раздела има и разбираеми статии и видео уроци.
Ако има проблеми с разбирането или декодирането - чакаме въпроси във форума за безплатни консултации на лекар - //meduniver.com/forum/.

Поздрави, Вашият MedUniver.com

Допълнителна информация:

1. Концепцията за "тенденцията на електрическата ос на сърцето"

В някои случаи, при визуално определяне на позицията на електрическата ос на сърцето, има ситуация, при която оста се отклонява от своето нормално положение наляво, но не се откриват ясни признаци на левия едностранно преписване на ЕКГ. Електрическата ос е, така да се каже, в граничната позиция между нормограмата и левоврама. В тези случаи говорете за тенденцията към левовращ. В подобна ситуация отклоненията на оста надясно показват склонност към транскрипта.

2. Концепцията за "несигурна електрическа позиция на сърцето"

В някои случаи електрокардиограмата не може да намери описаните условия за определяне на електрическото положение на сърцето. В този случай говорим за несигурната позиция на сърцето.

Много изследователи смятат, че практическото значение на електрическото положение на сърцето е малко. Обикновено се използва за по-точна локална диагноза на патологичния процес, протичащ в миокарда, и за определяне на хипертрофията на дясната или лявата камера.

Каква е електрическата ос на сърцето и какви могат да бъдат последствията от отклонения от нормата?

Електрическата ос на сърцето (EOS) е концепция, която предполага активност на провеждане на нервни възбуждания, които се синтезират и изпълняват в сърцето.

Този индикатор се характеризира със сбора от поведението на електрически сигнали по кухините на сърцето, възникващи при всяка контракция на сърдечната тъкан.

Електрическата ос на сърцето е една от характеристиките, определени от ЕКГ. За да се определи диагнозата е необходимо да се проведат допълнителни хардуерни изследвания.

По време на изследването на електрокардиограмата, устройството записва нервните възбуждания, излъчвани от различни части на сърцето, чрез прилагане на електрокардиографски сензори към различни части на гърдите.

За да се изчисли посоката на EOS, лекарите използват координатна система, сравнявайки с нея местоположението на сърцето. Поради проекцията на електроди върху него се изчислява EOS ъгълът.

На места, където зоната на сърдечния мускул, в която е монтиран електродът, издава по-силни нервни възбуди, има ъгъл на EOS.

Защо е толкова важна нормалната проводимост на електрическите възбуждания на сърцето?

Влакната, които образуват сърцето, са отлични за нервните възбуди и създават сърдечната система с множеството си, където провеждат тези нервни възбуждания.

Първоначалното функциониране на сърдечния мускул започва в синусовия възел, с появата на нервна възбуда. След това нервният сигнал се транспортира до вентрикуларния възел, като предава сигнала към пакета на His, чрез който сигналът се разпространява по-нататък.

Електрическа ос на сърцето

Местоположението на последния е локализирано в преградата, разделяща двете вентрикули, където тя се разклонява към предния и задния крак.

Системата на нервно възбуждане е много важна за здравословното функциониране на сърцето, защото, поради електрически импулси, тя определя нормалния ритъм на сърдечните контракции, който определя здравословното функциониране на тялото.

Ако в структурата за задържане на сигнала се появят отклонения, тогава са възможни значителни отклонения на позицията EOS.

Как се определя електрическата ос на сърцето?

Идентифицирайте местоположението на EOS, подлежащ на лекуващия лекар, дешифрирайки ЕКГ, използвайки диаграми и таблици, и намиране на ъгъла алфа.

Този ъгъл се формира от две прави линии. Една от тях е първата ос на оловото, а втората е векторната линия на електрическата ос на сърцето.

Функциите за местоположение включват:

Друг начин за идентифициране на електрическата ос на сърцето е да се сравнят QRS-комплексите, чиято основна задача е синтез на нервни възбуждания и редукция на вентрикулите.

По-долу са дадени показатели за дефиниция:

Можете също така да определите позицията на електрическата ос с помощта на молив. Този метод не е достатъчно точен и се използва в много случаи от учениците.

За да се определи по този начин, задната страна на молива се поставя на резултатите от електрокардиограмата в местата на трите проводника и се определя най-високата R-вълна.

След това, острата страна на молива се изпраща на R-вълната, начело, където е възможно най-голяма.

След това се определя електрическата ос:

Нормални EOS индикатори

Границите на нормалните нива на електрическата ос на сърцето се определят при изследване на електрокардиограмата.

При тегловно съотношение дясната камера е по-голяма от лявата. Следователно в последния нервните възбуди са много по-силни, което изпраща EOS към него.

Ако сравним сърцето с координатната система, тогава неговата позиция ще бъде в диапазона от тридесет до седемдесет градуса.

Това разположение е нормално за оста. Но положението му може да варира от нула до деветдесет градуса, което варира от личните параметри на човешкото тяло:

 • Хоризонтална. В преобладаващата част от случаите, тя е регистрирана при хора с нисък ръст, но с широко гръдна кост;
 • Вертикална. Най-често се записва в хора с висок растеж, но тънко изграждане.
Варианти на позицията EOS

При фиксиране на електрическата ос на сърцето, горните позиции рядко се забелязват. Полу-хоризонталното и полу-вертикалното положение на оста се записват в преобладаващ брой случаи.

Всички горепосочени опции за местоположение са нормални индикатори. Обръщането на сърцето чрез прожектиране на координатната система ще помогне да се определи местоположението на сърцето и да се диагностицират възможни заболявания.

Резултатите от електрокардиограмата могат да бъдат записани EOS ротации около координатната ос, което може да бъде норма. Такива случаи се разглеждат индивидуално, в зависимост от симптомите, състоянието, оплакванията на пациента и резултатите от други изследвания.

Нарушенията на нормата са отклонения в посока на ляво или дясно.

Нормално представяне при деца

За бебетата, отбелязва ясно изместване на оста върху ЕКГ, в процеса на растеж, тя нормализира. За период от една година от раждането, индикаторът обикновено се намира вертикално. Нормализацията се характеризира с увеличаване и развитие на лявата камера.

При децата в училищна и предучилищна възраст преобладава нормалната електрическа ос на сърцето, също вертикална и много рядко хоризонтална.

Стандарти за деца:

 • Бебетата са от деветдесет до сто и седемдесет градуса;
 • Деца от една до три години - вертикалната позиция на оста;
 • Юноши - нормалната позиция на оста.
ЕКГ на новороденото

Каква е целта на EOS?

Като просто измести електрическата ос на сърцето, болестта не се диагностицира. Този фактор е един от параметрите, въз основа на който те могат да диагностицират аномалии в организма.

При някои патологии отклонението на оста е най-характерно.

Те включват:

 • Недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето;
 • Първично увреждане на сърдечния мускул, което не е свързано с възпалителни, туморни, исхемични лезии;
 • Сърдечна недостатъчност;
 • Сърдечни дефекти.
Нормална позиция на EOS

Какво означава прехвърляне на EOS на дясно?

Пълната блокада на задния клон на свръзката Му също води до нарушаване на електрическата ос вдясно. В случай на регистрация на дясно-отклонението е възможно за оксигенация да се развие патологичен растеж на размера на дясната камера, отговорен за доставката на кръв към белите дробове.

Заболяването включва стесняване на артерията на белия дроб и недостатъчност на трикуспидалната клапа.

Патологичен растеж на дясната камера се случва, когато исхемия и / или сърдечна недостатъчност, и други заболявания, които не възникват под въздействието на възпалителни и исхемични процеси.

Права вентрикуларна хипертрофия

Какво означава преместване на EOS в лявата страна?

При определяне на изместването на електрическата ос към лявата страна може да се посочи патологично нарастване на лявата камера, както и претоварването му.

Това патологично състояние в повечето случаи е провокирано от следните фактори на влияние:

 • Постоянно повишаване на кръвното налягане, което води до факта, че вентрикула договори много по-силен. Такъв процес води до това, че той нараства в тегло и съответно по размер;
 • Исхемични атаки;
 • Сърдечна недостатъчност;
 • Първични лезии на сърцето, които не са свързани с исхемични и възпалителни процеси;
 • Увреждане на клапата на лявата камера. Тя включва стесняване на най-големия съд в човешкото тяло - аортата, което нарушава нормалното освобождаване на кръвта от лявата камера и неговата недостатъчност на клапата, когато част от кръвта се изхвърля обратно в лявата камера;
 • Дали хората, занимаващи се със спорт на професионално ниво. В този случай е необходимо да се консултирате със спортния лекар за по-нататъшно упражнение.

Нарушаването на нормалните граници на електрическата ос може да бъде или вроден индикатор, или придобит. В повечето случаи, сърдечните дефекти са последиците от ревматизъм.

Също така, изместванията на електрическата ос към лявата страна могат да се появят, когато проводимостта на нервните възбуждания вътре в камерите се измести и предният крак на Неговия сноп е блокиран.

Отклонението на оста на сърцето в ляво често се развива с лява вентрикуларна хипертрофия

симптоми

Отделно отклонение EOS не води до никакви симптоми. Но тъй като това се случва като последица от патологично състояние, симптомите съответстват на заболяване, присъстващо в тялото.

Най-честите симптоми са:

 • Главоболие;
 • Болка в сърцето;
 • Подпухналост на краката и лицето;
 • Тежко дишане;
 • Недостиг на въздух.

Ако забележите най-малки симптоми, трябва да се консултирате с кардиолог. Навременната диагностика и ефективното лечение могат да спасят живота на пациента.

диагностика

За да се диагностицират заболявания, свързани с нарушаване на електрическата ос на сърцето, е необходимо да се проведат няколко хардуерни изследвания, в допълнение към ЕКГ, за да се потвърди диагнозата.

Те включват:

 • Ултразвуково изследване (ултразвук). Това е метод, който дава голямо количество информация за състоянието на сърцето, при което е възможно да се определят структурни нарушения в сърцето. С това изследване на екрана се показва визуална картина на състоянието на сърцето, което ще помогне да се диагностицира увеличението. Методът е безопасен и безболезнен, правейки го достъпен за всяка категория хора, включително бебета и бременни жени;
 • Ежедневна електрокардиограма. Позволява ви да определите и най-малките нередности в работата на сърцето, чрез метода на изследване чрез електрокардиограф през деня;
 • ЯМР на сърцето - е много труден тип за безопасно изследване и е много ефективен. Много хора погрешно смятат, че то е свързано с йонизиращо лъчение, но това не е така. В основата на ЯМР е магнитно поле, както и радиочестотни импулси. По време на прегледа пациентът се поставя в специален апарат - томограф;
 • Проби с товар (бягаща пътека, велоергометрия). Бягащата пътека е проучване по време на натоварване на специален вид бягаща пътека. Ергометърът за велосипеди е подобен начин за проверка, но с помощта на специален велосипед;
 • Рентгенова снимка на гръдната кост. При провеждане на този метод на изследване пациентът се облъчва с рентгенови лъчи. Резултатите помагат да се определи увеличаването на сърцето;
 • Коронография. Използва се при съмнения за исхемичен инфаркт, който се характеризира със стесняване на коронарните артерии, които захранват сърцето с кръв.

Изборът на метода на изследване принадлежи на лекуващия лекар, в зависимост от оплакванията и симптомите на пациента.

лечение

Всички болести, изброени в тази статия, могат да бъдат диагностицирани само с едно нарушение на електрическата ос. При откриване на предубеденост е необходимо да се консултирате с кардиолог и да проведете допълнителни изследвания.

Регистрирането на нарушение в една или друга посока не изисква лечение.

Нормализира се след отстраняване на първоначалното патологично състояние. И само чрез елиминирането й, индикаторите на електрическите оси се връщат към нормалното.

Какви могат да бъдат последствията?

Началото на тежестта зависи от заболяването, което е причинило отклонението на електрическата ос.

Поради недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето (исхемия), мога да достигна до следните усложнения:

 • Тахикардия. Патологично увеличаване на скоростта на свиване на сърцето се случва, когато миокардът няма достатъчно кръвен обем за здравословна работа, който се опитва да компенсира при голям брой контракции;
 • Смърт на сърдечната тъкан. Напредъкът на инфаркта, дължащ се на продължително кислородно гладуване, провокиран от недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето, е неизбежен;
 • Неизпълнение на циркулацията в тялото. На фона на неуспехите на кръвообращението в организма, може да се развие кръвна стаза, тъканна смърт на жизненоважни органи, гангрена и други непоправими усложнения;
 • Нарушаване на структурата на сърцето;
 • Смъртоносен резултат. Обширният инфаркт на миокарда и други сериозни усложнения могат да доведат до бърза смърт.

За да се предотврати развитието на сериозни усложнения и да се предотврати възможна неочаквана смърт, трябва незабавно да отидете в болницата, когато се открият симптоми.

Изследванията ще помогнат на лекарите правилно да диагностицират заболяването и да предпишат ефективна терапия или операция.